Họ tên: Nguyễn Trần Minh Thư
Số báo danh: 91
Cân nặng: 44kg
Chiều cao: 155cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ