Họ tên: Phan Thị Kim Hưởng
Số báo danh: 92
Cân nặng: 50kg
Chiều cao: 167cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ