Họ tên: Bùi Lê Tú Uyên
Số báo danh: 93
Cân nặng: 49kg
Chiều cao: 168cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84905xxx776 1 30/01/2022 12:11
2 84394xxx995 1 30/01/2022 12:11
3 84905xxx776 1 27/01/2022 05:57
4 84394xxx995 1 23/01/2022 15:51
5 84394xxx995 1 23/01/2022 12:19
6 84394xxx995 1 23/01/2022 12:18
7 84349xxx360 1 21/01/2022 22:31
8 84905xxx637 1 21/01/2022 14:05

Đơn vị tài trợ