Họ tên: Trần Thị Xuân Lam
Số báo danh: 94
Cân nặng: 45kg
Chiều cao: 157cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2007
Năng khiếu: hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ