Họ tên: Mai Ngọc Nhàn
Số báo danh: 95
Cân nặng: 33kg
Chiều cao: 154cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2009
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84962xxx432 1 26/01/2022 08:23
2 84962xxx432 1 24/01/2022 14:23
3 84327xxx622 1 21/01/2022 12:07
4 84327xxx622 1 21/01/2022 12:06
5 84327xxx622 1 21/01/2022 12:06
6 84327xxx622 1 21/01/2022 12:05

Đơn vị tài trợ