Họ tên: Tôn Trần Duy Nguyên
Số báo danh: 96
Cân nặng: 50kg
Chiều cao: 158cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84918xxx631 1 24/01/2022 19:47
2 84948xxx522 1 24/01/2022 19:18
3 84942xxx678 1 24/01/2022 19:17

Đơn vị tài trợ