Họ tên: Nguyễn Khánh Ly
Số báo danh: 97
Cân nặng: 39kg
Chiều cao: 158cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84829xxx666 1 07/02/2022 19:38
2 84354xxx028 1 04/02/2022 08:57
3 84971xxx600 1 02/02/2022 17:07
4 MOMO 1 02/02/2022 12:50
5 84826xxx939 1 02/02/2022 12:04
6 84583xxx225 1 02/02/2022 12:03
7 84342xxx500 1 02/02/2022 12:03
8 84369xxx384 1 26/01/2022 19:46
9 84976xxx989 1 26/01/2022 19:35
10 84336xxx968 1 26/01/2022 18:45

Đơn vị tài trợ