Họ tên: Lê Thanh Thúy An
Số báo danh: 99
Cân nặng: 41kg
Chiều cao: 162cm
Giới thiệu:
Năm sinh 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84939xxx587 1 27/01/2022 21:15
2 84939xxx587 1 27/01/2022 21:14
3 84706xxx083 1 26/01/2022 17:59
4 84706xxx083 1 26/01/2022 17:59
5 84706xxx083 1 26/01/2022 17:58
6 84907xxx241 1 24/01/2022 18:09
7 84907xxx241 1 24/01/2022 18:08

Đơn vị tài trợ