Họ tên: Bao Thảo Vy
Số báo danh: 100
Cân nặng: 40kg
Chiều cao: 154cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2009
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ