Họ tên: Nguyễn Vũ Thoại Nghi
Số báo danh: 102
Cân nặng: 44kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ