Họ tên: Nguyễn Hà My
Số báo danh: 103
Cân nặng: 53kg
Chiều cao: 175cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2004
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ