Họ tên: Phạm Huỳnh Trân
Số báo danh: 104
Cân nặng: 47kg
Chiều cao: 158cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84776xxx987 1 25/01/2022 10:23
2 84941xxx676 1 25/01/2022 10:21
3 84981xxx045 1 25/01/2022 10:03
4 84903xxx258 1 25/01/2022 08:53
5 84923xxx050 1 25/01/2022 01:39
6 84919xxx439 1 24/01/2022 23:16
7 84347xxx142 1 24/01/2022 22:58
8 84865xxx198 1 24/01/2022 22:57
9 84365xxx009 1 24/01/2022 22:17
10 84972xxx911 1 24/01/2022 22:17

Đơn vị tài trợ