Họ tên: Phan Thị Mộng Kiều
Số báo danh: 108
Cân nặng: 52kg
Chiều cao: 169cm
Giới thiệu:
Năm sinh 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội.

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84907xxx303 1 04/02/2022 21:51
2 84909xxx145 1 04/02/2022 21:39
3 84907xxx523 1 04/02/2022 21:35
4 84965xxx301 1 04/02/2022 13:58
5 84363xxx150 1 03/02/2022 23:39
6 84356xxx697 1 03/02/2022 21:16
7 84338xxx059 1 03/02/2022 21:12
8 84855xxx102 1 03/02/2022 20:57
9 84353xxx015 1 03/02/2022 20:53
10 84396xxx230 1 03/02/2022 19:36

Đơn vị tài trợ