Họ tên: Nguyễn Ngọc Bảo Thy
Số báo danh: 109
Cân nặng: 38kg
Chiều cao: 153cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội.

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ