Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
Số báo danh: 03
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 168cm
Giới thiệu:
Quê quán: Nghệ An
Năng khiếu: Nhảy, múa và tham gia các hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84772xxx240 1 09/02/2022 12:39
2 84985xxx908 1 18/01/2022 18:31
3 84985xxx729 1 17/01/2022 14:43
4 84903xxx814 1 16/01/2022 09:56
5 84934xxx653 1 16/01/2022 09:56
6 84865xxx151 1 11/01/2022 17:19
7 84769xxx278 1 09/01/2022 23:04
8 84355xxx491 1 08/01/2022 08:27
9 84934xxx195 1 08/01/2022 08:27
10 84345xxx979 1 08/01/2022 02:14

Đơn vị tài trợ