Họ tên: Trần Thị Tuyết Nhi
Số báo danh: 04
Cân nặng: 54kg
Chiều cao: 168cm
Giới thiệu:
Quê quán : Trà Vinh
Năng khiếu các hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84924xxx927 1 07/01/2022 14:20
2 84366xxx367 1 24/12/2021 07:51
3 84856xxx186 1 23/12/2021 21:48
4 84869xxx549 1 23/12/2021 21:28
5 84869xxx549 1 23/12/2021 21:28
6 84961xxx174 1 23/12/2021 21:26
7 84869xxx549 1 23/12/2021 21:26
8 84826xxx634 1 23/12/2021 20:35
9 84833xxx047 1 23/12/2021 15:21
10 84988xxx305 1 23/12/2021 15:19

Đơn vị tài trợ