Họ tên: Nguyễn Hà Vy
Số báo danh: 05
Cân nặng: 52kg
Chiều cao: 167cm
Giới thiệu: Quê quán: Tây Ninh

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84707xxx836 1 31/01/2022 13:44
2 84837xxx932 1 24/01/2022 13:28
3 84779xxx176 1 15/01/2022 20:18
4 84976xxx215 1 30/12/2021 18:59
5 84969xxx488 1 28/12/2021 14:00
6 84837xxx932 1 27/12/2021 09:50
7 84919xxx599 1 26/12/2021 21:30
8 MOMO 2 26/12/2021 20:35
9 84838xxx223 1 26/12/2021 20:29
10 84987xxx999 1 26/12/2021 20:27

Đơn vị tài trợ