Họ tên: Nguyễn Ngọc Duyên Khuê
Số báo danh: 06
Cân nặng: 43kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2007
Quê quán: Ngã Bảy - Hậu Giang
Năng khiếu: sân khấu

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84888xxx813 1 22/12/2021 22:11
2 84812xxx766 1 22/12/2021 19:06
3 84901xxx591 1 22/12/2021 18:40
4 84343xxx333 1 22/12/2021 10:08

Đơn vị tài trợ