Họ tên: Dương Mẫn Nghi
Số báo danh: 08
Cân nặng: 50kg
Chiều cao: 168cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2003
Quê quán: Cà Mau

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84942xxx838 1 15/01/2022 09:18
2 84937xxx810 1 15/01/2022 09:17
3 84937xxx810 1 15/01/2022 09:17
4 84839xxx193 1 11/01/2022 13:24
5 84942xxx838 1 10/01/2022 19:37
6 84937xxx810 1 10/01/2022 19:37
7 84913xxx693 1 09/01/2022 18:28
8 84941xxx941 1 09/01/2022 15:45
9 84849xxx118 1 09/01/2022 15:43
10 84817xxx879 1 09/01/2022 15:42

Đơn vị tài trợ