Họ tên: Huỳnh Thị Ngọc Tuyền
Số báo danh: 09
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 172cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2005
Quê quán: Hùng Hoà- Tiểu Cần- Trà Vinh

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84368xxx534 1 31/12/2021 20:30
2 84368xxx534 1 31/12/2021 20:30
3 84368xxx534 1 31/12/2021 20:30
4 84828xxx217 1 30/12/2021 16:52
5 84828xxx217 1 27/12/2021 19:30
6 84325xxx712 1 27/12/2021 18:21
7 84705xxx345 1 27/12/2021 16:26
8 84368xxx534 1 27/12/2021 08:56
9 84382xxx680 1 26/12/2021 21:07
10 84368xxx534 1 26/12/2021 14:16

Đơn vị tài trợ