Họ tên: Vũ Hồng Ngọc
Số báo danh: 10
Cân nặng: 52kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84819xxx006 1 09/01/2022 14:56
2 84936xxx124 1 05/01/2022 19:37
3 84397xxx865 1 04/01/2022 21:45
4 84936xxx261 1 31/12/2021 16:35
5 84904xxx709 1 29/12/2021 18:58
6 84923xxx966 1 29/12/2021 10:00
7 84919xxx129 1 29/12/2021 07:01
8 84908xxx543 1 28/12/2021 23:22
9 84812xxx216 1 28/12/2021 22:56
10 84933xxx885 1 28/12/2021 22:28

Đơn vị tài trợ