Họ tên: Trần Đức Minh Thư
Số báo danh: 14
Cân nặng: 52kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ