Họ tên: Nguyễn Vân Anh
Số báo danh: 15
Chiều cao: 170cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2003
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84946xxx540 1 27/01/2022 22:15
2 84819xxx006 1 09/01/2022 14:56
3 84352xxx898 1 03/01/2022 12:42

Đơn vị tài trợ