Họ tên: Phan Thị Ngọc Duyên
Số báo danh: 16
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 170cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84842xxx624 1 13/01/2022 21:13
2 84385xxx536 1 12/01/2022 18:14
3 84908xxx392 1 11/01/2022 20:30
4 84901xxx948 1 11/01/2022 12:29
5 84937xxx362 1 10/01/2022 15:42
6 84915xxx007 1 10/01/2022 15:31
7 84908xxx392 1 09/01/2022 19:54
8 84819xxx006 1 09/01/2022 14:55
9 84942xxx125 1 08/01/2022 22:50
10 MOMO 1 05/01/2022 20:14

Đơn vị tài trợ