Họ tên: Nguyễn Thu Ngân
Số báo danh: 19
Cân nặng: 38kg
Chiều cao: 150cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2009
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84379xxx303 1 16/01/2022 19:45

Đơn vị tài trợ