Họ tên: Nguyễn Lê Xuân Thùy
Số báo danh: 20
Cân nặng: 43kg
Chiều cao: 155cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 1 07/02/2022 19:59
2 84795xxx808 1 04/01/2022 13:07
3 84795xxx808 1 04/01/2022 13:06
4 84795xxx808 1 04/01/2022 13:06

Đơn vị tài trợ