Họ tên: Nguyễn Trang Thơ
Số báo danh: 21
Cân nặng: 45kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2009
Năng khiếu: hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84707xxx761 1 14/01/2022 16:47
2 84842xxx624 1 13/01/2022 21:12
3 84888xxx939 1 13/01/2022 20:44
4 84399xxx045 1 13/01/2022 13:50

Đơn vị tài trợ