Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Huỳnh
Số báo danh: 22
Cân nặng: 47kg
Chiều cao: 167cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ