Họ tên: Nguyễn Phúc Trường Bình
Số báo danh: 24
Cân nặng: 40kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84947xxx458 1 06/01/2022 14:15
2 84896xxx693 1 06/01/2022 09:35
3 84896xxx693 1 06/01/2022 09:35
4 84896xxx693 1 06/01/2022 09:35
5 84915xxx659 1 06/01/2022 09:34
6 84915xxx659 1 06/01/2022 09:21
7 84917xxx082 1 06/01/2022 08:36

Đơn vị tài trợ