Họ tên: Hà Trần Thanh Hoa
Số báo danh: 25
Cân nặng: 33kg
Chiều cao: 151cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84948xxx282 1 05/01/2022 18:40

Đơn vị tài trợ