Họ tên: Trần Thị Trúc Ly
Số báo danh: 26
Cân nặng: 40kg
Chiều cao: 157cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ