Họ tên: Ngô Ngọc Minh Châu
Số báo danh: 28
Cân nặng: 49kg
Chiều cao: 162cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84911xxx267 1 15/01/2022 15:57
2 84911xxx267 1 15/01/2022 15:57
3 84911xxx267 1 15/01/2022 15:56

Đơn vị tài trợ