Họ tên: Phạm Như Ý
Số báo danh: 29
Cân nặng: 46kg
Chiều cao: 162cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ