Họ tên: Nguyễn Minh Khánh Ngọc
Số báo danh: 30
Cân nặng: 42kg
Chiều cao: 154cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2009
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ