Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Số báo danh: 31
Cân nặng: 43kg
Chiều cao: 161cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2009
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ