Họ tên: Nguyễn Thị Kim Yến
Số báo danh: 32
Cân nặng: 44kg
Chiều cao: 158cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84983xxx914 1 26/01/2022 08:23
2 84933xxx873 1 06/01/2022 10:49
3 84933xxx873 1 06/01/2022 10:48
4 84346xxx577 1 06/01/2022 08:51
5 84902xxx867 1 06/01/2022 07:53

Đơn vị tài trợ