Họ tên: Lê Dương Bích Ngọc
Số báo danh: 33
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84869xxx433 1 06/01/2022 10:50

Đơn vị tài trợ