Họ tên: Khánh Ngọc
Số báo danh: 35
Cân nặng: 47kg
Chiều cao: 168cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ