Họ tên: Văn Nguyễn Vân Khanh
Số báo danh: 36
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84938xxx689 1 18/02/2022 21:34
2 84903xxx003 1 18/02/2022 20:09
3 84915xxx345 1 18/02/2022 14:57
4 84909xxx495 1 18/02/2022 14:13

Đơn vị tài trợ