Họ tên: Lưu Dư Kiều Mỵ
Số báo danh: 37
Cân nặng: 37kg
Chiều cao: 155cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84799xxx261 1 08/01/2022 16:03
2 84773xxx906 1 06/01/2022 20:07

Đơn vị tài trợ