Họ tên: Đàm Ngọc Anh Thư
Số báo danh: 38
Cân nặng: 42kg
Chiều cao: 153cm
Giới thiệu: Năn sinh: 2009

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ