Họ tên: Nguyễn Khánh Chi
Số báo danh: 39
Cân nặng: 44kg
Chiều cao: 164cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84979xxx293 1 07/01/2022 09:45
2 84866xxx508 1 06/01/2022 14:00

Đơn vị tài trợ