Họ tên: Phan Thị Trúc Đào
Số báo danh: 41
Cân nặng: 43kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84768xxx240 1 07/01/2022 20:47

Đơn vị tài trợ