Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc
Số báo danh: 42
Cân nặng: 49kg
Chiều cao: 168cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84378xxx738 1 07/01/2022 20:14

Đơn vị tài trợ