Họ tên: Lê Thị Kiều Nhi
Số báo danh: 43
Cân nặng: 52kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84766xxx833 1 08/01/2022 23:00
2 84335xxx225 1 08/01/2022 22:34
3 84335xxx225 1 08/01/2022 22:34
4 84335xxx225 1 08/01/2022 22:34
5 84335xxx225 1 08/01/2022 22:34
6 84335xxx225 1 08/01/2022 22:34
7 84335xxx225 1 08/01/2022 22:34
8 84335xxx225 1 08/01/2022 22:33
9 84335xxx225 1 08/01/2022 22:33
10 84335xxx225 1 08/01/2022 22:33

Đơn vị tài trợ