Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Số báo danh: 44
Cân nặng: 52kg
Chiều cao: 162cm
Giới thiệu: Năm sinh:2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84822xxx450 1 19/02/2022 19:33
2 84384xxx150 1 19/02/2022 19:32
3 84384xxx150 1 19/02/2022 19:31
4 84372xxx510 1 19/02/2022 19:28
5 84972xxx907 1 14/02/2022 14:16
6 84847xxx274 1 13/02/2022 23:30
7 84868xxx342 1 13/02/2022 23:30
8 84342xxx347 1 13/02/2022 23:22
9 84398xxx237 1 13/02/2022 23:13
10 84906xxx933 1 13/02/2022 22:34

Đơn vị tài trợ