Họ tên: Vũ Trần Khánh Chi
Số báo danh: 45
Cân nặng: 39kg
Chiều cao: 157cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84852xxx964 1 10/01/2022 13:26

Đơn vị tài trợ