Họ tên: Nguyễn Khánh Huyền
Số báo danh: 46
Cân nặng: 46kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84898xxx719 1 07/01/2022 11:08
2 84898xxx719 1 07/01/2022 11:05
3 84931xxx025 1 06/01/2022 20:48
4 84934xxx263 1 06/01/2022 18:14
5 84935xxx101 1 06/01/2022 18:06

Đơn vị tài trợ