Họ tên: Đặng Trần Quế Trâm
Số báo danh: 47
Cân nặng: 45kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoat động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84337xxx656 1 27/01/2022 21:30
2 84854xxx680 1 26/01/2022 08:23
3 84368xxx407 1 26/01/2022 08:23
4 84824xxx204 1 26/01/2022 08:23
5 84827xxx856 1 25/01/2022 08:51
6 84854xxx085 1 24/01/2022 22:57
7 84947xxx185 1 14/01/2022 11:10
8 84375xxx041 1 11/01/2022 08:40
9 84347xxx754 1 08/01/2022 15:08
10 84943xxx901 1 07/01/2022 21:37

Đơn vị tài trợ