Họ tên: Vũ Kim Anh
Số báo danh: 48
Cân nặng: 53kg
Chiều cao: 169cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84948xxx219 1 07/01/2022 09:28
2 84909xxx364 1 07/01/2022 09:28
3 84344xxx397 1 06/01/2022 23:19
4 84392xxx516 1 06/01/2022 22:48
5 84937xxx362 1 06/01/2022 22:05

Đơn vị tài trợ